Mäns respektive kvinnors hälsa (och skeva hälsoideal)

Om rubrikens ämne säger till exempel Folhälsomyndigheten:

Män skattar sitt allmänna hälsotillstånd högre än kvinnor. Vidare lider män mer sällan av nedsatt psykiskt välbefinnande och psykiska besvär samt tar mer sällan psykofarmaka jämfört med kvinnor. Skillnaden mellan könen uppstår tidigt. Redan i tonåren skattar pojkar sin hälsa högre än flickor, och de har mer sällan psykiska och somatiska besvär. Däremot är självmordstankar och självmordsförsök lika vanligt bland män och kvinnor, och fler män begår självmord.

Och Europakommissionen slår fast:

På grund av biologiska skillnader kan kvinnor och män drabbas av olika typer av hälsoproblem. Men även möjligheterna till vård kan variera. I Europa lever kvinnor längre än män (82 respektive 75 år), men antalet friska levnadsår är ungefär samma för båda könen (63 för kvinnor och 61 för män). Män löper större risk att drabbas av och dö i lungcancer, tjock- och ändtarmscancer, hjärt- och kärlsjukdomar och trafikolyckor. Vissa sjukdomar, t.ex. prostatacancer, drabbar enbart män. Vissa sjukdomar är vanligare hos kvinnor, t.ex. bröstcancer, benskörhet och ätstörningar. Och vissa sjukdomar drabbar bara kvinnor, t.ex. endometrios och livmoderhalscancer.

Lite torrt uttryckt, kanske. Så jag kollade skillnaden på Mens Health respektive Womens Health i tidningarna med samma namn:

mens health womens health

Och kan slå fast att:

  • Manlig hälsa handlar främst om att växa (”build”, ”bulk”,”bigger”, ”eat big” o.s.v.)
  • Kvinnlig hälsa handlar oftare om att krympa (”shrink”, ”slim”, ”lean”, ”light eats” o.s.v.)
  • Sex är viktigt för båda könen (men kvinnor ska bli sexiga/agera sexigt och män ska ha kul med ”sex, drugs & rock n roll”)
  • Män kan vara hälsosamma fullt påklädda (5 av 6)
  • Kvinnor är hälsosammast när de visar mins naveln – men gärna större delen av låren också (5 av 6)

Ja, utöver bilderna (som ju talar för sig själva) har jag medvetet valt de mest stereotypa rubrikerna på respektive omslag i denna sammanställning. Men mönstret känns igen och kan inte ignoreras. Och tittar vi på de mest påklädda omslagen för respektive kön kvarstår en rätt rejäl skillnad mellan Samuel Jackson och Cameron Diaz – både i ålder, posering och photoshopping.

Dessutom vill jag poängtera att de stereotypiserande orden och föreslagna idealen är dömande BÅDE för män och kvinnor. Lika lite som alla kvinnor kan få en mage som Millie eller Natalie kan alla män få armar som Ryan eller Chris. Eller VILL, för övrigt.

Nej, man måste inte läsa de här blaskorna. Men det är ändå jäkligt trist att det 2016 fortfarande finns könade utgåvor – och att de fortfarande ser så jäkla olika ut.

Dela inlägget:

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *